VIDEOINSTAL·LACIÓ SILENCIOSA

JOAN LEANDRE

Sabadell, 1968. Establert a Polònia, és membre de l’Observatori de Vídeo No Identificat des de la seva fundació. Desenvolupa tasques d’exploració entre intuïcions de realitat i zones d’artifici. Actualment manté una pràctica de continu treball en procés on la finalitat principal és l’aventura de la renúncia.

.kubasik.biz.

Ombres entre Esferes Subtils

2020_15 min

Hi ha ressons entre dues esferes-mirall i zones de foscor projectades per esferes buides sobre superfícies convexes. Intuïm d’on ve la llum però costa orientar-se. Ara, quan el sentit comú sembla perdut, el misteri ens acompanya. És en aquest excés de coincidència i en aquesta manca de terra ferma, és dins d’esferes buides projectant ombres subtils.

 

 E D I C I O N S   A N T E R I O R S __ 2000-2004 __ 2005 __ 2007 __ 2008 __ 2009 __ 2010 __ 2011 __ 2012 __ 2013 __ 2014 __ 2015 __ 2016 __2017__ 2018 __2019 __