10/12/2019
a 5/01/2020


arts
santa
mònicaflux

projeccions

monogrÀfiques


 

FRANCESC ABAD
EUGÈNIA BALCELLS

RAMON GUIMARAES


Eugènia Balcells

cv

selecció de vídeos
per a projecció

vídeografia

article de Juan Bufill2018
Selfportrait  Vídeo. 7:25 m
2017
Origen  Instal·lació audiovisual. 6 min (inèdita)
Ones i Partícules  Instal·lació audiovisual. 6:32 min (inèdita)
Pixels  Instal·lació audiovisual. 3:43 min (inèdita)
Alfabet  Instal·lació audiovisual. 6:12 min (inèdita)
2012
Univers  Instal·lació audiovisual. 10 min
Vislumbrar el Universo  Videodocumental. 17 min
2010  
Cub  Vídeo. 2:33 min.
L’Arròs es planta amb arròs  Videodocumental. 48 min
2009   
Freqüències  Instal·lació audiovisual
Roda de color  Instal·lació audiovisual
Laberint  Instal·lació audiovisual
Mármol  Instal·lació audiovisual. 2:56 min
2007
Evoluciones  Videoinstal·lació
2001
Anar-hi anant  Instal·lació audiovisual. Música de Peter Van Riper
2000
Un espai propi  Instal·lació audiovisual. En col·laboració amb Nora Catelli i Gemma Sin. Música de Barbara Held
1999
Vestit de Llum  Instal·lació audiovisual. Música de Peter Van Riper
1996
Veure la llum  Exposició que consta de dues instal·lacions: Camps de Color i Traspassar Límits
1995
Sincronías  Instal·lació. Música de Peter Van Riper
Water Music  Videopartitura. 7 min
Traspassar Límits  Instal·lació. Música de Peter Van Riper
Exposure time  Videoinstal·lació. So de Peter Van Riper
Seeing the Dance  Videoinstal·lació de 12 canals. Müsica de Peter Van Riper
1985
TV Weave  Instal·lació audiovisual. Música de Peter Van Riper
1984
Color Fields  Videoinstal·lació de 4 canals. Música de Peter Van Riper
1983
For/Against  So de Peter Van Riper. Super 8, color, so magnètic, i DVD PAL, 3 min
1982
From the Center  Videoinstal·lació de 12 canals. Música de Peter Van Riper
Tomorrow’s Colors  ¾" U-Matic, NTSC, color, 12 min. Lectura: Peter Van Riper
1981
Flight, Variations 1-3  Videopartitura. ¾’’, U-Matic, NTSC, color. 8 min, 4 min, 3 min, 2 min
Clear Music  Videopartitura, 11 min
Indian Circle  ¾’’, U-Matic, NTSC, color, 30 min, stereo. En col·laboració amb Peter Van Riper.
Grand Prix, 1ère Manifestation International de Vídeo. Montbeliard, França
Black Feet  ¾’’, U-Matic, NTSC, color, 10 min
Going Through Languages  Videoinstal·lació. 3/4’’, U-Matic, NTSC, color, stereo, 28 min. En col·laboració amb Noni Benegas i Marta Moya.
Dos canals:
Public Language (esquerre) i Personal Language (dret)
edicions anteriors: __ 2000-2004 __ 2005 __ 2007 __ 2008 __ 2009 __ 2010 __ 2011 __ 2012 __ 2013 __ 2014 __ 2015 __ 2016 __2017 __2018 __