10/12/2019
a 5/01/2020


arts
santa
mònica

 

 


Catorzena edició del festival de vídeo d’autor FLUX, caracteritzat des dels seus inicis per focalitzar el protagonisme en els autors que treballen en el camp del vídeo de creació (videoart, documental de creació, videoinstal·lacions, etc.).

Aquest any els autors centrals del festival són FRANCESC ABAD, EUGÈNIA BALCELLS i RAMON GUIMARAES, amb PROJECCIONS MONOGRÀFIQUES, COL·LOQUIS amb els autors i l’estrena dels seus AUTORETRATS, obres inèdites encàrrec del festival.

A més, presentem la videoinstal·lació silenciosa FLUX MUT amb l’obra de JESÚS RAMOS Jardines acuáticos con presencia divina i la videoinstal·lació col·lectiva FLUX VideoCapsa, on s’experimenta amb formats alternatius d’exhibició de les obres videogràfiques, integrada per vídeos dels autors PAULA ÁBALOS, MARINA BARSY JANER x ISIL SOL VIL, ROSÓ CUSÓ, JESÚS ETXART, AURORA GASULL, GONZALO MARCUZZI, XAVIER MORENO, JAUME PARERA, JAVIER PEÑAFIEL i PERE PORTABELLA.

I com a acte inaugural presentem l‘actuació de KÒNIC THTR amb l'espectacle Bruma.

Totes les activitats tenen lloc a la Sala d'actes i als passadissos adjacents del Nivell 2 d'Arts Santa Mònica de Barcelona.

També seguim el camí encetat l'any 2000 amb la secció FLUX CLUB, un club de vídeo que, amb una periodicitat quinzenal i amb la màxima flexibilitat, reflecteix la vitalitat del vídeo de creació a la nostra ciutat. Les sessions del FLUX CLUB han tingut lloc a l’Antic Teatre de Barcelona de febrer a novembre del 2019.

L’objectiu del festival és continuar oferint una sèrie de sessions dedicades als autors de vídeo vinculats a la ciutat de Barcelona, que treballen en tot allò que es pot anomenar vídeo de creació.

FLUX centra el protagonisme en els autors de vídeo i ofereix un espai perquè puguin donar a conèixer la seva feina. És per això que es planteja en sessions monogràfiques, amb la finalitat de mostrar una selecció representativa de l’evolució de l’obra de cada autor. D’aquesta manera es pretén obtenir una bona visió de conjunt, cosa difícil d’aconseguir en festivals i mostres col·lectives, que compleixen una missió divulgativa, però que només permeten un coneixement fragmentat, parcial i generalment descontextualitzat de l’obra.

Aquesta potenciació del coneixement dels autors s’intenta portar a terme de diferents maneres, entre altres, promovent la producció videogràfica i la documentació sobre els autors.
projeccions monogrÀfiques

Aquest any el festival s’articula al voltant de 3 autors, que mostren la seva obra en una projecció monogràfica retrospectiva: FRANCESC ABAD, EUGÈNIA BALCELLS i RAMON GUIMARAES, autors amb trajectòries ben diverses, que s’endinsen amb una mirada pròpia en els camps de l’art, la videocreació, la videoinstal·lació, la videoperformance, el documentalisme o l’experimentació audiovisual. Amb presentació a càrrec dels autors.

autoretrat

El festival encarrega a cada autor la realització d’una obra original amb el tema comú de l’autoretrat. Aquestes peces de nova creació, a més de presentar-se com a complement destacat en les seves respectives projeccions monogràfiques, s’estrenen conjuntament en la sessió inaugural, amb la presència dels autors FRANCESC ABAD, EUGÈNIA BALCELLS i RAMON GUIMARAES i amb diàleg obert al públic.

Els autoretrats de totes les edicions del festival també es poden visionar dins de la secció REFLUX de vídeo a la carta.

influx

En aquesta secció es promouen les relacions del vídeo amb altres disciplines artístiques. Com a acte inaugural presentem l‘actuació de KÒNIC THTR amb l'espectacle Bruma.

flux videocapsa

Videoinstal·lació col·lectiva ons’experimenta amb formats alternatius de presentació de les obres videogràfiques, integrada per deu vídeos dels autors PAULA ÁBALOS, MARINA BARSY JANER x ISIL SOL VIL, ROSÓ CUSÓ, JESÚS ETXART, AURORA GASULL, GONZALO MARCUZZI, XAVIER MORENO, JAUME PARERA, JAVIER PEÑAFIEL i PERE PORTABELLA. Cada vídeo està col·locat dins d’una capsa, fixada damunt un suport. Per veure el vídeo, l’espectador/a ha d’obrir la capsa i posar-se els auriculars. El vídeo es mostra en loop en una petita pantalla LCD, en pla horitzontal. Els vídeos tenen una durada aproximada de 5 minuts, a fi que en menys d’una hora es puguin veure les deu obres.

flux mut

Videoinstal·lació silenciosa encarregada pel festival a JESÚS RAMOS, que presenta Jardines acuáticos con presencia divina.

reflux

Servei de vídeo a la carta amb la finalitat de poder visionar íntegrament l’obra dels autors centrals d'aquesta edició i la totalitat dels autoretrats realitzats en totes les edicions del festival des del 2005 al 2019.

flux club

Sessions periòdiques quinzenals, amb projeccions i videoperformances, que amplifiquen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies dedicats estrictament al festival. Estan complementades amb col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. La intenció és poder acollir altres tipus de sessions, no necessàriament monogràfiques, obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a la ciutat: sessions col·lectives dedicades a autors emergents, a videopoesia o videodansa, a estudiants d’imatge, a videoperformances de petit format, etc. És a dir, crear un club de vídeo que, amb la màxima flexibilitat, reflecteixi la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat i en sigui una plataforma de difusió. Les sessions han tingut lloc de febrer a novembre a l'Antic Teatre.

catÀleg

El catàleg recull informació del festival i de tots els participants. Inclou també tres articles de nova redacció sobre l’obra dels autors Francesc Abad, Eugènia Balcells i Ramon Guimaraes escrits, respectivament, per Claudia Kalász, Juan Bufill i Jérôme Lefaure & Olivier Collet.descarregar postal

descarregar catàleg

clip promocional

organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny i web Xavi Casadesús
gravació vídeo Marc Rider
assistents Irene Forment i Francesc Álvarez

agraïments Semolinika Tomic, Roger Vinent i els equips humans de l’Antic Teatre i Arts Santa Mònica

.info@fluxfestival.org.

ARTS SANTA MÒNICA
La Rambla, 7. 08002 BCN

.www.artssantamonica.cat.


HABITUAL VIDEO TEAM

Equip videogràfic format des del 1991 per Josep M. Jordana i Lis Costa, constituït en associació el 2005. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació.

Una branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. Des del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual en un arxiu videogràfic on line d’accés públic i gratuït.
Una altra branca de les seves activitats és l’organització de festivalscicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX, les mostres sobre videopoesia catalana i el festival d’arts escèniques audiovisuals INFLUX.

Ha publicat els catàlegs del festival FLUX del 2005 al 2018, acompanyats dels corresponents dvds Autoretrats fins al 2017. També ha publicat, en col·laboració amb propost.org, el dvd recull de poesia experimental PEVB. Poesia en viu a Barcelona 1991-2003 (2004) i el dvd triple Proposta 2000-2004. Festival internacional de poesies + polipoesies (2006).

.www.habitualvideoteam.org.
.www.summa-hvt.org.
.www.influxfestival.org.

 


 


edicions anteriors: __ 2000-2004 __ 2005 __ 2007 __ 2008 __ 2009 __ 2010 __ 2011 __ 2012 __ 2013 __ 2014 __ 2015 __ 2016 __2017 __2018 __