0
13 DE DESEMBRE 2016
A 8 DE GENER 2017


ARTS
SANTA
MÒNICA


ADOLF ALCAÑIZ / ANTONI MUNTADAS / RROSE PRESENT

ANTONI MUNTADAS

cv

selecció de vídeos
per a projecció

videografia seleccionada

article d'Antoni Mercader

VIDEO IS TELEVISION?
1989. 5:34 MIN. VÍDEO MONOCANAL, COLOR. SO

Creat per al capítol que abordava la relació vídeo / televisió al programa L’Art del Vídeo de TVE, finalment va ser reallotjat en el capítol final, dedicat monogràficament al vídeo espanyol. Com en altres projectes propers en el temps, aquí s’embasten un seguit d’imatges mitjançant un lèxic –en forma de rètols inserits regularment– que es limita a anomenar i enumerar una sèrie de conceptes: VIDEO, FILM, TELEVISION, FRAGMENT, MANIPULATION, CONTEXT, AUDIENCE... Entre imatges de repertori de la TV com a flux continu i objecte ubic, se n’intercalen d’altres procedents de ficcions cinematogràfiques que tenen la televisió com a excusa: des d’una rància sèrie B amb Bela Lugosi com a protagonista fins a peces de referència com Network i Video
drome, tot això amanit amb una composició de Glenn Branca a la banda sonora. Així, l’obra es refereix a l’evolució del vídeo independent al llarg de més de dues dècades, evolució que a grans trets pot enunciar-se com d’un plantejament contratelevisiu a un altre inversament protelevisiu i fins protocinematogràfic.

 

MEDIA STADIUM
1992. 7:44 MIN. VÍDEO, COLOR, SO

Aquesta proposta explora la tipologia de l’estadi i els seus precedents històrics, es presenta com un paradigma històric –panem et circensis– d’amplificació mediàtica, però també com un lloc on s’exerceix el control i, alhora, es manifesten les litúrgies del consum massiu d’una audiència àvida d’espectacle.
La banda sonora no només amplifica el sentit al·legòric de la proposta, sinó que també constitueix una mena d’”homenatge” respecte d’una audiència invisible i arquetípica.

 

ON TRANSLATION: CELEBRACIONS
2009. 9:36 MIN. VIDEO MONOCANAL. COLOR. SO. FORMAT 4:3

On Translation: Celebracions pertany a la sèrie “On Translation”, iniciada el 1995, que explora el fenomen de la traducció, la interpretació i la transcripció per indagar en qüestions lingüístiques, polítiques, econòmiques i culturals. Segons Muntadas, aquest vídeo “és un recull de reaccions al voltant de situacions i llocs dels rituals futbolístics relacionats amb la celebració del gol. Reaccions que tenen a veure, en tant que públiques, amb la fenomenologia de l’espectacle de masses i, en tant que privades, amb els rituals celebradors i l’erotisme”.

 

no-autoretrat

Muntadas ha declinat la proposta del festival de fer un autoretrat, i en el seu lloc presenta aquesta peça de nova creació.


ON TRANSLATION: HIMNES
2016. 6 MIN. VÍDEO MONOCANAL. COLOR. SO. FORMAT 16:9

L’any 2009 Muntadas va editar i va actualitzar la banda sonora Himne dels himnes que va realitzar amb Víctor Nubla al 1996 per a l’exposició Des/Aparicions, que reproduïa, de manera encadenada, els himnes de diferents països i aconseguia un sol himne. En aquesta interpretació realitzada al 2016 revisita els àudios dels himnes nacionals i se centra en la imatge que es dóna a l’inici dels partits de futbol quan juguen les seleccions per països. D’aquesta manera posa de manifest una sèrie de comportaments socials, fortuïts o no, que donen joc a reflexionar sobre la colonització, el patriotisme, la immigració, l’assimilació, la integració i el rebuig.

 

 

flux 2000-2004 __ flux 2005 __ flux 2007 _ flux 2008 __ flux 2009 __ flux 2010 __ flux 2011 __ flux 2012 __ flux 2013 __ flux 2014 __flux 2015 __