NORA ANCAROLA
Buenos Aires, 1955
Viu i treballa a Barcelona des de 1978. Treballa en pintura i mitjans audiovisuals i de forma particular en instal·lacions interdisciplinàries. A partir de l’any 2000 dirigeix juntament amb Marga Ximénez MXEspai1010 i Edicions1010.

DAS KIND _ 2009 _ 5:22 min
El temps i la memòria transcorren davant qui contempla. Els records i els fantasmes de la infància habiten un racó poc recognoscible. Una veu cita alguns paràgrafs de Quan el nen era nen de Peter Handke en el seu idioma original. Sons de carrer i cançons interfereixen l’espai sonor. No hi ha relat, només un joc d’induccions amb dades visuals fragmentades i disperses que es presenten davant l’espectador/a, que és qui, amb la pròpia empatia, li donarà el veritable sentit.
Amb la col·laboració de Detlef Jesgarz en la veu.

nora@noraancarola.com I www.noraancarola.com