DIONÍS ESCORSA
Tortosa, 1970
Exerceix des de l’any 98 la creació audiovisual independent en peces ficcionals de metratge fins ara curt i treballa videoescenografiant per a companyies de teatre, mentre insisteix en recerques autònomes com ara crear un servei d'habitacions per a edificis bombardejats, col·leccionar parelles fent l'amor com si fossin insectes, analitzar la paradoxa de la reinserció d'imatges en la mateixa realitat d'on han estat sostretes, estudiar maneres no lineals de narrar rizomàticament, repensar l'ús que es podria donar als àmbits de terrat de Ciutat Vella, dissenyar jocs de taula sobre les estratègies urbanes de l'incivisme, inventar màquines per encriptar psicocartografies, o segrestar galeristes per tal de no realitzar exposicions.

CAMÍ DE MORT DEL RIU
_ 2009 _ 8:20 min
Per què vaig abandonar el meu fill a la vora d'un riu?

dionisescorsa@gmail.com I www.slow-light.net