Iñaki Álvarez _ Juan Gamero _ Albert Merino

cv

selecció de vídeos per a projecció

videografia

article de Joana Hurtado Matheu

Vic, 1975. Viu i treballa a Barcelona, el seu treball procedeix de la performance i es desenvolupa en els àmbits del vídeo, la fotografia i, més recentment, les arts escèniques. Dos temes constants en la seva obra són el cos i la paraula. Del primer deriva el dolor, la pèrdua i les ferides, mentre que el segon el porta a la poesia, la veu, el text i la reflexió sobre la capacitat i limitacions expressives de les paraules.

El modus operandi d’Iñaki Álvarez té alguns punts en comú amb els dels col·leccionistes. El col·leccionista recrea amb la seva acció reunificadora una metonímia de la captura del tot (completar un subconjunt com a metonímia del conjunt universal). Iñaki Álvarez recopila i recopila sense preocupar-se excessivament ni de les seves motivacions ni dels usos posteriors: “primer actuo i després penso”, diu. Posteriorment juxtaposa el material recollit de manera més o menys atzarosa fins que la combinatòria esclata per alguna banda i descobreix un sentit nou o crea una mena d’atracció fascinadora inexplicable.

.no@nozap.net.----.www.nozap.net.

____________________

 

flux 2000_2004 __ flux 2005 __ flux 2007 __ flux 2008 __ flux 2009 __ flux 2010 __