DIMARTS 14 DESEMBRE 2021

17–20:30h
FLUX VIDEOCAPSA

videoinstal·laciÓ COL·LECTIVA
Terry Berkowitz, Els tasta-o-lletres, Joma, Lulu Martorell, Mabel Palacín, Julián Pedraza, Diana Rangel, Behdad Rezazadeh, Noemi Sjöberg i David Ymbernon

17–20:30h
FLUX MUT

videoinstal·lació
LLUÍS ESCARTÍN –
FLUX ARIZONA

17–20:30h
REFLUX

VÍDEOS DELS AUTORS 2021

17–20:30h
AUTORETRATS 2005–2021

ACTE INAUGURAL

18:30–19:30h
AUTORETRATS 2021   
PROJECCIÓ + COL·LOQUI
ALBERT ALCOZ
FÉLIX PÉREZ-HITA
YAPCI RAMOS

19:30–20:30h
INFLUX
ACTUACIÓ
HACKEDEPICCIOTTO – CROSSROADS


DIMECRES 15 DESEMBRE 2021
A DIUMENGE 9 GENER 2022

–en horari d’obertura del centre

FLUX VIDEOCAPSA
videoinstal·laciÓ COL·LECTIVA

FLUX MUT
videoinstal·lació

REFLUX
VÍDEOS DELS AUTORS 2021

AUTORETRATS 2005–2021DIJOUS 16 DESEMBRE 2021

18.30–20:30h
ALBERT ALCOZ
PROJECCIÓ MONOGRÀFICA
+ COL·LOQUI


DIVENDRES 17 DESEMBRE 2021

18.30–20:30h
FÉLIX PÉREZ-HITA
PROJECCIÓ MONOGRÀFICA
+ COL·LOQUI


DISSABTE 18 DESEMBRE 2021

18.30–20:30h
YAPCI RAMOS
PROJECCIÓ MONOGRÀFICA
+ COL·LOQUI


DIUMENGE 19 DESEMBRE 2021

11.30–13:30h
FLUX CLUB REMIX
(PRIMERA PART)
PROJECCIÓ Col·lectiva + COL·LOQUI
GIANLUCA ABBATE & EDUARD ESCOFFET, AURORA GASULL, JOMA, JULIÁN PEDRAZA, ANANKÉ PEREIRA & FELIPE ELGUETA, YAPCI RAMOS, BEHDAD REZAZADEH, JACOBO SUCARI, ESTER XARGAY

18–20h
FLUX CLUB REMIX
(SEGONA PART)
PROJECCIÓ Col·lectiva + COL·LOQUI

NORA ANCAROLA, JOAN LEANDRE & MAYA WOLIŃSKA, IOSU DEL MORAL, ALESSANDRO OLLA, PELUCA SKIN & THE JULANDRONS, ANNA ROURA, JORDI TEIXIDÓ, ULRICH WEITZEL


SANTA MÒNICA
La Rambla, 7. 08002 BCN


.artssantamonica.cat.


ENTRADA GRATUÏTA A TOTS ELS ACTES

– L’ACTE INAUGURAL (AUTORETRATS 2021 I INFLUX) I LA RESTA DE PROJECCIONS I COL·LOQUIS TENEN LLOC A LA SALA D’ACTES (2n PIS). LES SECCIONS FLUX VIDEOCAPSA, FLUX MUT I REFLUX ESTAN UBICADES ALS PASSADISSOS DEL CLAUSTRE; I LA SECCIÓ AUTORETRATS 2005-2021 ES TROBA AL PASSADÍS DEL PRIMER PISE D I C I O N S   A N T E R I O R S __

2000-2004 __ 2005 __ 2007 __ 2008 __ 2009 __ 2010 __ 2011 __ 2012 __ 2013 __ 2014 __ 2015 __ 2016 __2017__ 2018 __2019 __2020 __