Setzena edició del festival de vídeo d’autor FLUX, caracteritzat des dels seus inicis per focalitzar el protagonisme en els autors que treballen en el camp del vídeo de creació (videoart, documental de creació, videoinstal·lacions, etc.).

FLUX centra el protagonisme en els autors de vídeo i ofereix un espai perquè puguin donar a conèixer la seva feina.

Aquesta potenciació del coneixement dels autors es porta a terme de diferents maneres, entre d’altres, promovent la producció videogràfica i la documentació sobre els autors.

També seguim el camí encetat l’any 2000 amb la secció FLUX CLUB, un club de vídeo que, amb una periodicitat quinzenal i amb la màxima flexibilitat, reflecteix la vitalitat del vídeo de creació a la nostra ciutat.

Les sessions del FLUX CLUB han tingut lloc a l’Antic Teatre de Barcelona de febrer a novembre del 2021.

projeccions monogrÀfiques

Aquest any el festival s’articula al voltant de 3 autors, que mostren la seva obra en una projecció monogràfica retrospectiva: Albert Alcoz, Félix Pérez-Hita i Yapci Ramos, autors amb trajectòries ben diverses, que s’endinsen amb una mirada pròpia en els camps de l’art, la videocreació, la videoinstal·lació, la videoperformance, el documentalisme o l’experimentació audiovisual. Amb presentació a càrrec dels autors.

autoretratS

El festival encarrega a cada autor la realització d’una obra original amb el tema comú de l’autoretrat. Aquestes peces de nova creació, a més de presentar-se com a complement destacat en les seves respectives projeccions monogràfiques, s’estrenen conjuntament en la sessió inaugural, amb la presència dels autors Albert Alcoz, Félix Pérez-Hita i Yapci Ramos i amb diàleg obert al públic.

A més, en aquesta edició pren especial rellevància la projecció de la totalitat dels autoretrats realitzats pels 52 autors centrals que han participat en el festival des de la seva creació el 2005 fins al 2021.

reflux

Projecció continuada de l’obra dels autors centrals d’aquesta edició.

influx

En aquesta secció es promouen les relacions del vídeo amb altres disciplines artístiques i, en aquesta ocasió es combina amb la música de hackedepicciotto (Alexander Hacke & Danielle de Picciotto), que presenten l’espectacle Crossroads com a acte inaugural d’aquesta edició.

flux mut

Videoinstal·lació silenciosa encarregada pel festival a Lluís Escartín, que presenta la peça Flux Arizona.

flux videocapsa

Videoinstal·lació col·lectiva on s’experimenta amb formats alternatius de presentació de les obres videogràfiques, integrada per deu vídeos dels autors Terry Berkowitz, Els tasta-o-lletres, Joma, Lulu Martorell, Mabel Palacín, Julián Pedraza, Diana Rangel, Behdad Rezazadeh, Noemi Sjöberg i David Ymbernon. Cada vídeo està col·locat dins d’una capsa, fixada damunt un suport. Per veure el vídeo, l’espectador/a ha d’obrir la capsa i posar-se els auriculars. El vídeo es mostra en loop en una petita pantalla LCD, en pla horitzontal.

FLUX CLUB REMIX

En aquesta secció presentem una peça de cadascun dels autors i autores que han participat en la programació de Flux Club durant l’any 2021.

Són dues sessions on projectem vídeos de Gianluca Abbate & Eduard Escoffet, Nora Ancarola, Aurora Gasull, Joma, Joan Leandre & Maya Wolińska, Iosu del Moral, Alessandro Olla, Julián Pedraza, Peluca Skin & The Julandrons, Ananké Pereira & Felipe Elgueta, Yapci Ramos, Behdad Rezazadeh, Anna Roura, Jacobo Sucari, Jordi Teixidó, Ulrich Weitzel i Ester Xargay.

catÀleg

El catàleg recull informació del festival i de tots els participants. Inclou també tres articles de nova redacció sobre l’obra dels autors Albert Alcoz, Félix Pérez-Hita i Yapci Ramos escrits, respectivament, per Elena Duque, Eulàlia Iglesias Huix i Nora Navarro

flux club

Sessions periòdiques quinzenals, amb projeccions i videoperformances, que amplifiquen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies dedicats estrictament al festival. Estan complementades amb col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. La intenció és poder acollir altres tipus de sessions, no necessàriament monogràfiques, obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a la ciutat: sessions col·lectives dedicades a autors emergents, a videopoesia o videodansa, a estudiants d’imatge, a videoperformances de petit format, etc. És a dir, crear un club de vídeo que, amb la màxima exibilitat, re ecteixi la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat i en sigui una plataforma de difusió. Les 14 sessions han tingut lloc de febrer a novembre a l’Antic Teatre.

 


descarregar postal

descarregar catàleg

clip promocional


organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny i web Xavi Casadesús
gravació vídeo Lupe Capell
assistents Irene Forment i Patrícia Peribáñez

agraïments Semolinika Tomic, Enric Puig Punyet i els equips humans de l’Antic Teatre i Santa Mònica

.info@fluxfestival.org.

SANTA MÒNICA
La Rambla, 7. 08002 BCN


.artssantamonica.cat.HABITUAL VIDEO TEAM

Equip videogràfic format des del 1991 per Josep M. Jordana i Lis Costa, constituït en associació el 2005. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació.

Una branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. Des del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual en un arxiu videogràfic on line d’accés públic i gratuït.

Una altra branca de les seves activitats és l’organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX, les mostres sobre videopoesia i el festival d’arts escèniques audiovisuals INFLUX. Ha publicat els catàlegs del festival FLUX del 2005 al 2021, acompanyats dels corresponents dvds Autoretrats fins al 2017. També ha publicat, en col·laboració amb propost.org, el dvd recull de poesia experimental PEVB. Poesia en viu a Barcelona 1991-2003 (2004) i el dvd triple Proposta 2000-2004. Festival internacional de poesies + polipoesies (2006).

.habitualvideoteam.org.
.summa-hvt.org.
.influxfestival.org.

 


 E D I C I O N S   A N T E R I O R S __

2000-2004 __ 2005 __ 2007 __ 2008 __ 2009 __ 2010 __ 2011 __ 2012 __ 2013 __ 2014 __ 2015 __ 2016 __2017__ 2018 __2019 __2020 __