:: FLUX 2005 . Festival de vídeo d'autor    inici flux programa projeccions monogràfiques influx
  | Konic thtr | Àngels Margarit + Núria Font | Carles Hac Mor + Ester Xargay + Eugenio Tisselli |  
Carles Hac Mor + Ester Xargay + Eugenio Tisselli

| Carles Hac Mor
| CONTRA EL SENTIT
| Ester Xargay
| UTOPIES HÍBRIDES: CULTURA DE L’EMPELT
| Eugenio Tisselli
| L’ESPAI I EL TEMPS SÓN PROPIETATS EMERGENTS DE LA MATÈRIA
 

Carles Hac Mor, Eugenio Tisselli i Ester Xargay han col·laborat, de fa anys, en innombrables treballs d’interrelació d’informàtica i literatura, els quals han anat presentant en congressos d’art, de vídeo, de literatura, d’informàtica i de matemàtiques. Així mateix, de manera conjunta, han efectuat nombrosos digitorecitals i han participat en exposicions d’art i en mostres de mitjans audiovisuals.
 
CARLES HAC MOR
CARLES HAC MOR
. Antipoeta que, llevat de casos excepcionals, com el present, no conrea el gènere literari del currículum. Ha publicat divuit llibres d’antipoemes, un antiassaig, dues antinovel.les i una obra d’antiteatre, així com nombrosos articles en diaris i munts de texts sobre art en publicacions molt diverses. Ha fet exposicions d’art individuals, ha participat en col·lectives i n’ha tingut cura de moltes d’altres artistes.

hacmorxargay@worldonline.es

CONTRA EL SENTIT
CONTRA EL SENTIT
La dictadura del sentit, és a dir, el despotisme d’una cosa que no existeix, amara les nostres vides quotidianes i les no tan quotidianes. El sentit és el gran invent opressor de tots els tirans, o sigui, de tots nosaltres. Ara bé, si tothom és un dictador amb els altres, el altres poden prescindir del sentit. Llavors, en negar cadascú el sentit que cadascú va creant per culpa de la tirania, la culpa, germana del sentit, desapareix i l’individu prescindeix de la societat. Així, ja d’antuvi restarà ben clar que el més tirà de tots és l’espectador, tothora disposat a copsar i a endrapar sentit, fins i tot allà on no n’hi ha. El sentit –això que no existeix- és la menja espiritual de l’espectador. Abatre la dictadura del sentit exigeix enderrocar la tirania de l’espectador, acabar amb la beneiteria de l’espectacle.

 

ESTER XARGAY
ESTER XARGAY (Sant Feliu de Guíxols, 1960), escriptora i realitzadora de vídeo. En poesia, ha publicat els llibres de poemes Salflorvatge, Trenca-sons, Darrere les tanques, les plaquettes Els àngels soterrats, Les flaires del galliner, Volts en el temps i Ainalar, i també els llibres Un pedrís de mil estones, Epítom infranu o no, Tirant lo Blanc la i Amor lliure, ús i abús, coescrits amb Carles Hac Mor, amb qui ha traduït, entre altres, Adrian, Todorov, Pascal i Queneau. Col·labora al diari “Avui” i a revistes com “Papers d’Art”, “Transversal”, “Barcelona Rewiev” i d’altres. Ha realitzat, amb Carles Hac Mor, el DVD-ROM Sextina al microscopi per a la mostra “Microscopies” (Metrònom, 2003) i (amb Adolf Alcañiz, Carles Hac Mor i Barbara Held) el CD-Rom Paraparèmies, desplaçaments, cosificacions…. (Premi de creació audiovisual de Navarra, 1999) i, a BTV (Barcelona Televisió), videopoemes i documentals, un dels quals va rebre el Premi Espais a la Crítica d’art, 2000.

hacmorxargay@worldonline.es

UTOPIES
UTOPIES HÍBRIDES: CULTURA DE L’EMPELT
La hibridació de llenguatges situa l’escriptura a la frontera, al llindar d’una altra pràctica, i, per tant, empelta el poeta d’una altra manera d’entendre el llenguatge i de treballar-lo amb altres eines.
La videopoesia perverteix l’ordre sintàctic de les frases prenyades pel joc incestuós de les paraules fetes formes sonores en moviment. Així, els videoversos, fets seqüències, concediran atributs llibertaris, visuals, al text, i, en la imatge, negaran la institució de la família subjecte-verb-predicat, i s’arfirmaran amb la veu i copularan entre si fins a degenerar el gènere literari; i el gènere, ja degenerat, s’esvairà en la mirada en blanc dels escoltadors, afonats en l’èxtasi de la interpretació lliure.

   
EUGENIO TISSELLI
EUGENIO TISSELLI VÉLEZ. Ciudad de México, 1972. Enginyer informàtic. Màster en Arts Digitals per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Àrees d’interès: disseny d’interfícies físiques i creació de software multimèdia. Membre i cofundador del grup interdisciplinari Vaina Systems, dedicat al desenvolupament de hardware i software per a la Interacció Física. Ha mostrat el seu treball (individualment i amb Vaina Systems) en diferents exposicions i festivals internacionals. Ha col·laborat com a programador en projectes d’altres artistes com Antoni Abad o Marcel·lí Antúnez. És professor de MECAD i codirector del Màster en Arts Digitals a la Universitat Pompeu Fabra. Ha realitzat diferents seminaris en línia (UNESCO-digiARTS) i presencials.

www.motorhueso.net  . cubo23@yahoo.com

ESPAI I EL TEMPS
L’ESPAI I EL TEMPS SÓN PROPIETATS EMERGENTS DE LA MATÈRIA
Àtoms textuals en col·lisió, matèria tova en implosió que irradia temps i espai en forma de partícules (llum) i ones (so).
 
  <<
             
 
  
   

 

   
 

FLUX 2005 . Festival de vídeo d'autor
27, 28, 29 octubre 2005

CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona c/ Montalegre, 5

 

 

 


<<
web design KTON Y CIA