–PROJECCIONS MONOGRÀFIQUES
MIGUEL ANDRÉS
NOEMI SJÖBERG
FRANCESC TORRES


NOEMI SJÖBERG

cv

selecció de vídeos
per a projecció


videografia

article de
Idoia Hormaza de Prada


2020
Self-portrait (continuous change) (Autoretrato (cambio continuo))  1:48 min
Summer day (Día de verano)  4:14 min
Fue era coronavirus te odio  9:45 min
Public wash-house (Lavadero público)  2:30 min

2019
Game fields (Campos de juego)  3:32 min Música: Pierre Pulisciano

2018
Bubbles (Burbujas)  12:40 min
Parallel Worlds (Mundos paralelos)  7:39 min
Meanwhile (Mientras tanto)  7:39 min Instal·lació 3 canals


2017
Shadows (Sombras)   2:55 min
Fluvià River  12:48 min Col·laboració amb Juan Matos Capote
As time goes time (A medida que pasa el tiempo)  1:42 min


2016
Summer night  5:34 min

2012
Becoming beauty  10:19 min

2010
Liv 2:32 min
Segre River  2:32 min Col·laboració amb Juan Matos Capote

2009
Little me (Mi pequeño yo)  2:28 min Instal·lació amb dispositiu interactiu en temps real
India   2:28 min
Besòs River  10 min Col·laboració amb Juan Matos Capote
City Animal  9:48 min


2007
En mouvement (En movimiento)   Instal·lació (passadís de 5,60 m x 2,40 m)
Beijing   2:46 min
Abuela  7:01 min

2006
Verrückung  Instal·lació (cub en metacrilat 2,30 m x 2,30 m)
Mongolia  12:01 min

2005
Stockholm Ryssviken  7:52 min
Tehran   5:11 min

2004
Leitmotiv   Instal·lació vídeo interactiva amb so (passadís 6 m x 2,40 m) So: col·laboració amb Ferran Fages
Tokyo  9:04 min

2003
Al Quahira  1 min
Origen Desconocido  8:14 min

2002
Entre deux  Instal·lació amb dispositiu interactiu en temps real i espacialització sonora (estructura 2,40 m altura i 3 m diàmetre)


2001
New York  12:20 minE D I C I O N S   A N T E R I O R S __ 2000-2004 __ 2005 __ 2007 __ 2008 __ 2009 __ 2010 __ 2011 __ 2012 __ 2013 __ 2014 __ 2015 __ 2016 __2017__ 2018 __2019 __