11 DE DESEMBRE 2018
A 5 DE GENER 2019

ARTS
SANTA
MÒNICA

 

 

 

Tretzena edició del festival de vídeo d’autor FLUX, caracteritzat des dels seus inicis per focalitzar el protagonisme en els autors que treballen en el camp del vídeo de creació (videoart, documental de creació, videoinstal·lacions, etc.).

Aquest any els autors centrals del festival són FERNANDO BAÑOS-FIDALGO, ANA RODRÍGUEZ LEÓN i ZAVAN FILMS, amb PROJECCIONS MONOGRÀFIQUES, COL·LOQUIS amb els autors i l’estrena dels seus AUTORETRATS, obres inèdites encàrrec del festival.

A més, presentem la videoinstal·lació silenciosa FLUX MUT amb l’obra de NORA ANCAROLA La maleta kafkiana i la videoinstal·lació col·lectiva FLUX VideoCapsa, on s’experimenta amb formats alternatius d’exhibició de les obres videogràfiques, integrada per vídeos inèdits dels autors IVÁN CANDEO, MARTA GRIMALT CANALS, ADRIÀ GUARDIOLA, JULIA JUÁNIZ, LLAPISPANC, BEATRIZ MÍNGUEZ DE MOLINA, MATILDE OBRADORS, MARTÍ SANS, ELENA VILALLONGA I ULRICH WEITZEL.

I com a acte inaugural presentem l‘actuació d’AMARANTA VELARDE & ALBA CORRAL amb l'espectacle Mix-en-scene.

Tots aquests actes tenen lloc al claustre d'Arts Santa Mònica de Barcelona.

També seguim el camí encetat l'any 2000 amb la secció FLUX CLUB, un club de vídeo que, amb una periodicitat quinzenal i amb la màxima flexibilitat, pretenem que reflecteixi la vitalitat del vídeo de creació a la nostra ciutat. Les sessions del FLUX CLUB han tingut lloc a l’Antic Teatre de Barcelona de febrer a novembre del 2018.

L’objectiu del festival és continuar oferint una sèrie de sessions dedicades als videocreadors vinculats a la ciutat de Barcelona. Aquest any és destacable que, per primera vegada, els tres autors centrals convidats estan relacionats amb la ciutat de Madrid.

FLUX centra el protagonisme en els autors de vídeo i ofereix un espai perquè puguin donar a conèixer la seva feina. És per això que es planteja en sessions monogràfiques, amb la finalitat de mostrar una selecció representativa de l’evolució de l’obra de cada autor. D’aquesta manera es pretén obtenir una bona visió de conjunt, cosa difícil d’aconseguir en festivals i mostres col·lectives, que compleixen una missió divulgativa, però que només permeten un coneixement fragmentat, parcial i generalment descontextualitzat de l’obra.

Aquesta potenciació del coneixement dels autors s’intenta portar a terme de diferents maneres, entre altres, promovent la producció videogràfica i la documentació sobre els autors.

projeccions monogrÀfiques

Aquest any el festival s’articula al voltant de 3 autors, que mostren la seva obra en una projecció monogràfica retrospectiva: FERNANDO BAÑOS-FIDALGO, ANA RODRÍGUEZ LEÓN i ZAVAN FILMS, autors amb trajectòries ben diverses, que s’endinsen amb una mirada pròpia en els camps de l’art, la videocreació, la videoinstal·lació, la videoperformance, el documentalisme o l’experimentació audiovisual. Amb presentació a càrrec dels autors. La durada aproximada de cada sessió és de 90 minuts.

autoretrat

El festival encarrega a cada autor la realització d’una obra original amb el tema comú de l’autoretrat. Aquestes peces de nova creació, a més de presentar-se com a complement destacat en les seves respectives projeccions monogràfiques, s’estrenen conjuntament en la sessió inaugural, amb la presència dels autors FERNANDO BAÑOS-FIDALGO, ANA RODRÍGUEZ LEÓN i ZAVAN FILMS i amb diàleg obert al públic. Durada aproximada: 60 minuts.

Els autoretrats de totes les edicions del festival també es poden visionar dins de la secció REFLUX de vídeo a la carta.

influx

En aquesta secció es promouen les relacions del vídeo amb altres disciplines artístiques. Com a acte inaugural presentem l‘actuació d’AMARANTA VELARDE & ALBA CORRAL amb l'espectacle Mix-en-scene. Durada: 45 minuts.

flux videocapsa

Videoinstal·lació col·lectiva on s’experimenta amb formats alternatius de presentació de les obres videogràfiques, integrada per deu vídeos inèdits dels autors IVÁN CANDEO, MARTA GRIMALT CANALS, ADRIÀ GUARDIOLA, JULIA JUÁNIZ, LLAPISPANC, BEATRIZ MÍNGUEZ DE MOLINA, MATILDE OBRADORS, MARTÍ SANS, ELENA VILALLONGA I ULRICH WEITZEL. Cada vídeo està col·locat dins d’una capsa, fixada damunt un suport. Per veure el vídeo, l’espectador/a ha d’obrir la capsa i posar-se els auriculars. El vídeo es mostra en loop en una petita pantalla LCD, en pla horitzontal. Tenint en compte el conjunt de la instal·lació i la situació de l’espectador, els vídeos tenen una durada aproximada de 5 minuts, a fi que en menys d’una hora es puguin veure les deu obres.

flux mut

Videoinstal·lació silenciosa encarregada pel festival a NORA ANCAROLA, que presenta La maleta kafkiana.

reflux

Servei de vídeo a la carta amb la finalitat de poder visionar íntegrament l’obra dels autors FERNANDO BAÑOS-FIDALGO, ANA RODRÍGUEZ LEÓN i ZAVAN FILMS, i la totalitat dels AUTORETRATS realitzats en totes les edicions del festival des del 2005 al 2018.

flux club

Sessions periòdiques quinzenals, amb projeccions i videoperformances, que amplien el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies dedicats estrictament al festival. Estan complementades amb col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. La intenció és poder acollir altres tipus de sessions, no necessàriament monogràfiques, obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a la ciutat: sessions col·lectives dedicades a autors emergents, a videopoesia o videodansa, a estudiants d’imatge, a videoperformances de petit format, etc. És a dir, crear un club de vídeo que, amb la màxima flexibilitat, reflecteixi la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat i en sigui una plataforma de difusió. Aquest any les sessions s’han perllongat de febrer a novembre. LLOC: Antic Teatre.

catÀleg

El catàleg recull informació del festival i de tots els participants. Inclou també tres articles de nova redacció sobre l’obra dels autors Fernando Baños-Fidalgo, Ana Rodríguez León i Zavan Films escrits, respectivament, per Quino Monje, Noemí García Díaz i Miguel Ángel Martín Maestro.

 


descarregar postal

descarregar catàleg

clip promocional

organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny i web Xavi Casadesús
premsa María Tovar
gravació vídeo Manel Pons
assistents Irene Forment i Thiago Rizardi

agraïments Semolinika Tomic, Roger Vinent i els equips humans de l’Antic Teatre i Arts Santa Mònica

.info@fluxfestival.org.

ARTS SANTA MÒNICA
La Rambla, 7. 08002 BCN

.www.artssantamonica.cat.


HABITUAL VIDEO TEAM

Equip videogràfic format des del 1991 per Josep M. Jordana i Lis Costa, constituït en associació el 2005. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació.

Una branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d'autor FLUX, les mostres sobre videopoesia catalana i el festival d'arts escèniques audiovisuals INFLUX.

Una altra branca fonamental del seu treball és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. Disposa d’un arxiu videogràfic de més de 1200 gravacions. Ha dut a terme videoaccions, participa en espectacles audiovisuals i té diversos vídeos editats. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, per tal de convertir aquest patrimoni audiovisual en un arxiu videogràfic on line d’accés públic i gratuït.


Ha publicat els catàlegs del festival FLUX del 2005 al 2017, acompanyats dels corresponents dvds Autoretrats. També ha publicat, en col·laboració amb propost.org, el dvd recull de poesia experimental PEVB. Poesia en viu a Barcelona 1991-2003 (2004) i el dvd triple Proposta 2000-2004. Festival internacional de poesies + polipoesies (2006).

.www.habitualvideoteam.org.
.www.summa-hvt.org.
.www.influxfestival.org.

 

 

edicions anteriors: __ 2000-2004 __ 2005 __ 2007 __ 2008 __ 2009 __ 2010 __ 2011 __ 2012 __ 2013 __ 2014 __ 2015 __ 2016 __2017 __