L’objectiu del festival en aquesta cinquena edició és continuar oferint una sèrie de sessions dedicades als autors de vídeo vinculats a la ciutat de Barcelona, que treballen en el camp del vídeo de creació (videoart, documental de creació, videoinstal·lacions, etc.).
FLUX centra el protagonisme en els autors de vídeo i ofereix un espai perquè puguin donar a conèixer la seva feina. És per això que es planteja en sessions monogràfiques, amb la finalitat de mostrar una selecció representativa de l’evolució de l’obra de cada autor. D’aquesta manera es pretén obtenir una bona visió de conjunt, cosa difícil d’aconseguir en festivals i mostres col·lectives, que compleixen una missió divulgativa, però que només permeten un coneixement fragmentat, parcial i generalment descontextualitzat de l’obra.
Aquesta potenciació del coneixement dels autors s’intenta portar a terme de diferents maneres, entre altres, promovent la producció videogràfica i la documentació sobre els autors, com es desprèn del que es detalla més endavant.
Aquest any, a més de continuar el camí encetat l’edició anterior amb l’ampliació de la presència de videoinstal·lacions, inaugurem la secció FLUX CLUB, un club de vídeo que, amb una periodicitat setmanal i amb la màxima flexibilitat, pretenem que reflecteixi la vitalitat del vídeo de creació a la nostra ciutat.

PROJECCIONS MONOGRÀFIQUES
El festival s’articula al voltant d’un total de 6 autors, dos per vetllada, que mostren la seva obra en una projecció monogràfica retrospectiva. Hem seleccionat un ventall d’autors amb trajectòries ben diverses: Nora Ancarola, Carles Congost, Núria Font, Joan Morey, María Ruido i Mireia Sallarès, que s’endinsen amb una mirada pròpia en els camps de l’art, la videocreació, la videoinstal·lació, la videodansa, la performance, el documentalisme o l’experimentació audiovisual. La durada total aproximada de cada projecció és de 75 minuts. LLOC: Arts Santa Mònica, Sala d’Actes.

AUTORETRATS
El festival encarrega a cada autor la realització d’una obra original amb el tema comú de l’autoretrat. Aquestes peces de nova creació, a més de presentar-se com a complement destacat en les seves respectives projeccions, s’estrenen conjuntament en una sessió especial amb COL·LOQUI el primer dia del festival. També hi ha una projecció contínua dels autoretrats de totes les edicions del festival. LLOC: Arts Santa Mònica, Sala d’Actes.

INFLUX
En aquesta secció es promouen les relacions del vídeo amb altres disciplines artístiques. Com a acte inaugural presentem l’actuació de Sònia Gómez “Experiències amb un desconegut Show”, on la presència del vídeo es combina amb la dansa i la performance. La durada aproximada de l’actuació és de 45 minuts. LLOC: Arts Santa Mònica, Sala d’Actes.

FLUX VIDEOCAPSA
Videoinstal·lació col·lectiva integrada per deu vídeos inèdits o poc coneguts pensats expressament per ser vistos dins d’una capsa en una petita pantalla LCD col·locada en posició horitzontal. Per veure’ls, cal obrir les capses i posar-se els auriculars. Amb obres de Xavi Casadesús & Pablo Paz, Lis Costa, Elena Ferrer, Joan Lopez Lloret & Meri Collazos, Sílvia Mestres, Tommaso Pedone, Toni Serra, Jacobo Sucari, Eugenio Tisselli i Ester Xargay. Durada total aproximada de 60 minuts. LLOC: Arts Santa Mònica, Espai Balcó.

FLUX MUT
“Shoot”, videoinstal·lació silenciosa encarregada a Tres. Per veure-la, cal posar-se uns taps a les orelles per esmorteir el so exterior. LLOC: Arts Santa Mònica, Espai Balcó.

FLUX CLUB
A l’octubre vam inaugurar la secció FLUX CLUB, un club de vídeo que, amb una periodicitat setmanal i amb la màxima flexibilitat, pretenem que reflecteixi la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta de sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies dedicats al festival.
La intenció és poder acollir tot tipus de sessions: projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixin al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Tant poden ser sessions monogràfiques d’autors reconeguts com sessions temàtiques, sessions col·lectives dedicades a autors emergents, a la presentació de treballs d’estudiants, o centrades en la videopoesia o la videodansa...
Sota el nom de FLUX CLUB, pretenem crear un club de vídeo que en sigui una plataforma de difusió. LLOC: Antic Teatre.

CATÀLEG + DVD
El catàleg recull informació del festival i de tots els participants. Inclou també 6 articles de nova redacció sobre l’obra dels autors, encarregats a Carles Hac Mor, Helena Braunstajn, Manuel Segade, Alex Brahim, Virginia Villaplana i Imma Prieto.
Els autoretrats es recullen en un DVD que es publica conjuntament amb el catàleg del festival.

HABITUAL VIDEO TEAM
Equip videogràfic format des del 1991 per Josep M. Jordana i Lis Costa.
Una branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. Col·labora amb freqüència amb la discogràfica independent barcelonesa G3G Records i amb propost.org, entitat independent dedicada a les pràctiques poètiques contemporànies. Disposa d’un arxiu de més de 1.200 gravacions. Ha portat a terme videoaccions, participa en espectacles audiovisuals i té diversos vídeos editats.
Una altra branca de les seves activitats és la programació de festivals, cicles i mostres de vídeo, com VIDEOPOESIA CATALANA, FLUX cicle de vídeo d’autor, FLUX festival de vídeo d’autor, etc.
Ha publicat els catàlegs de FLUX 2005, 2007 i 2008 acompanyats dels corresponents dvds Autoretrats (de 48, 42 i 27 min, respectivament). També ha publicat, en col·laboració amb propost.org, el dvd recull de poesia experimental PEVB. Poesia en viu a Barcelona 1991-2003 (2004 / documental / 60 min) i el dvd triple Proposta 2000-2004. Festival internacional de poesies + polipoesies (2006 / documental / 500 min).

 

 

 

.descarregar postal ._

 

organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny i web Xavi Casadesús
premsa PAT Comunicaciones

agraïments Semolinika Tomic, Alex Brahim, Vicenç Altaió, Manel Guerrero, Núria Antentas

.info@fluxfestival.org.