Projecció en loop dels vídeos encarregats pel festival amb el tema de l'autoretrat realitzats pels autors participants en totes les edicions.

JULIÁN ÁLVAREZ autoRETRATO redundante _ 6 MIN
EUGENI BONET 10 minuts _ 10 MIN
JOAN PUEYO Exposat _ 5 MIN
TONI SERRA Anit _ 11 MIN
JACOBO SUCARI Ellossonyo _ 5:25 MIN
JORDI TEIXIDÓ Autoretrat _ 10 MIN

 

LLUÍS ESCARTÍN Autoretrat _ 5 MIN
MAITE NINOU & XAVIER MANUBENS Hyperespai _ 6:25 MIN
XAVI HURTADO Jafaiki (soplo) [.1] _ 11:25 MIN
DIONÍS ESCORSA Autoretrat _ 1:55 MIN
FRANCESCA LLOPIS Autoretrat _ 6:11 MIN
LLORENÇ SOLER Autorretrato _ 10 MIN

JOAN LEANDRE En el nombre de Kernel!: Die lange abfahrt _ 9:20 MIN
XAVIER GAVIN Autoretrat _ 5:37 MIN
JOAN LOPEZ LLORET Autoretrat _ 4:25 MIN
ESTER XARGAY Autoretrat _ 7:54 MIN

 

NORA ANCAROLA Autor(r)etrat(o) _ 7:34 MIN
CARLES CONGOST Autoretrat_Robots _ 8:28 MIN
NÚRIA FONT Autoretrat _ 6:40 MIN
JOAN MOREY Sense títol _ 3:50 MIN
MARÍA RUIDO Le Paradis _ 3:50 MIN
MIREIA SALLARÈS Autorretrato _ 14:30 MIN