abril - novembre 2023

CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ, Sala Noble
Comerç, 36
08003 Barcelona
conventagusti.com

1 a 17 desembre 2023

EL BORN CCM

Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona
elbornculturaimemoria.barcelona.cat

direcció Lis Costa i Josep M. Jordana info@fluxfestival.org

organitza_
amb la col·laboració de_