sessió 2. dissabte 13 maig 2023_19h

XAVI HURTADO

Projecció + col·loqui

Xavi Hurtado (Barcelona, 1961) va estudiar arts a les universitats de Barcelona i Nova York. Des de finals dels 80 comença a treballar en vídeo, primer en format instal·latiu i posteriorment en format monocanal. Resideix durant anys a Bogotà (Colòmbia) on exerceix com a docent universitari i on comença a realitzar treballs amb comunitats indígenes a Leticia i posteriorment al sud-occident del país (Cauca).
El punt de partida de molts dels seus treballs ha estat la singularitat del quotidià, explorant la forma de l'entrevista com una estructura desmuntable del diàleg. Canviar el lloc des d'on es fa la pregunta (1) pot portar a invertir l'eix del discurs, a cartografiar la institució i també a invertir l'ordre de relat. Les creences, els sabers, les lluites es barregen en el barri (i també on la colonització - globalització es va enquistar), en un exercici de reexistència (2).
D'altra banda, Hurtado  col·lecciona material cinematogràfic en 16mm de propaganda colonial per a Llatinoamèrica i modifica projectors de 16mm amb els quals duu a terme diverses accions en directe amb músics.
Ha mostrat els seus treballs en diferents museus, galeries i festivals d'Espanya, Regne Unit, França, Nova York i Colòmbia. Té vídeos en distribució a Hamaca i Light Cone.

xhurtado@ub.edu
vimeo.com/user134638926

presentació

En aquesta sessió de FLUX CLUB Xavi Hurtado ens presenta el seu últim projecte El núvol és a l'atmosfera (3), un anecdotari creat a partir de testimonis de gent gran sobre la tecnologia, sobre qui l'ha controlada als nuclis familiars de les zones rurals i sobre les transformacions provocades en la seva vida quotidiana.

(1) Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano.
(2) Adolfo Alban: Les respostes a les ferides colonials es manifesten en sanacions en formes de reexistències (la suma de resistències més existències alternes).
(3) En una de les entrevistes una persona va comentar que "el núvol" virtual (l'espai "gratuït" d'internet) s'imaginava que era a l'atmosfera.
El núvol és a l'atmosfera
1999-2022_62:47 min

Vídeo digital: format enregistrament XAVC, format edició AppleProRes 422.
El núvol és a l'atmosfera
és un arxiu d'anècdotes format per entrevistes audiovisuals. És un work in progress dut a terme sobretot a comarques de Girona. Comença el 2019 i es posa en pausa el 2022. És una feina de base, entrevistes a gent voluntària, que vol posar en escena transformacions en la gestió del que és real, portades pels nous dispositius tecnològics. I també en la percepció del control, del públic, del privat i de la identitat.

___

CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ, Sala Noble

Comerç, 36. 08003 Barcelona
https://conventagusti.com

entrada gratuïta, aforament limitat