Novena edició
del festival de vídeo d’autor FLUX, caracteritzat des dels seus inicis per focalitzar el protagonisme en els autors que treballen en el camp del vídeo de creació (videoart, documental de creació, videoinstal·lacions, etc.).

Aquest any els autors centrals del festival són JUAN BUFILL, KÒNIC THTR i LYDIA ZIMMERMANN amb PROJECCIONS MONOGRÀFIQUES, COL·LOQUIS amb els autors i l’estrena dels seus AUTORETRATS, obres inèdites encàrrec del festival.

A més, presentem la videoinstal·lació silenciosa FLUX MUT amb l’obra d’EUGENI BONET The Perception of Doors i la videoinstal·lació col·lectiva FLUX VideoCapsa, on s’experimenta amb formats alternatius d’exhibició de les obres videogràfiques, integrada per vídeos inèdits d’ALBERT ALCOZ, PIERRE BASTIEN, JUAN GAMERO, JOAN LEANDRE, XMARX, ALBERT MERINO, VICTORIA EUGENIA MORA, JESÚS RAMOS, NUNO REBELO i ANA RODRÍGUEZ LEÓN.

I com a acte inaugural comptem amb l’actuació de PERE FAURA & IÑAKI ÁLVAREZ amb l’espectacle Diari d’accions.

Tots aquests actes tenen lloc a ARTS SANTA MÒNICA de Barcelona.

També continuem el camí encetat en edicions anteriors amb l’ampliació de la secció FLUX CLUB, un club de vídeo que, amb una periodicitat quinzenal i amb la màxima flexibilitat, pretenem que reflecteixi la vitalitat del vídeo de creació a la nostra ciutat. Les sessions del FLUX CLUB tenen lloc a l’ANTIC TEATRE de Barcelona des de febrer a novembre del 2014.

L’objectiu del festival en aquesta novena edició és continuar oferint una sèrie de sessions dedicades als autors de vídeo vinculats a la ciutat de Barcelona, que treballen en tot allò que es pot anomenar vídeo de creació.
FLUX centra el protagonisme en els autors de vídeo i ofereix un espai perquè puguin donar a conèixer la seva feina. És per això que es planteja en sessions monogràfiques, amb la finalitat de mostrar una selecció representativa de l’evolució de l’obra de cada autor. D’aquesta manera es pretén obtenir una bona visió de conjunt, cosa difícil d’aconseguir en festivals i mostres col·lectives, que compleixen una missió divulgativa, però que només permeten un coneixement fragmentat, parcial i generalment descontextualitzat de l’obra.
Aquesta potenciació del coneixement dels autors s’intenta portar a terme de diferents maneres, entre altres, promovent la producció videogràfica i la documentació sobre els autors.

PROJECCIONS MONOGRÀFIQUES
Aquest any el festival s’articula al voltant de 3 autors, un per vetllada, que mostren la seva obra en una projecció monogràfica retrospectiva. Hem convidat JUAN BUFILL, KÒNIC THTR i LYDIA ZIMMERMANN, autors amb trajectòries ben diverses, que s’endinsen amb una mirada pròpia en els camps de l’art, la videocreació, la videoinstal·lació, la videoperformance, el documentalisme o l’experimentació audiovisual. Amb presentació a càrrec dels autors. La durada aproximada de cada sessió és de 90 minuts.
LLOC: Arts Santa Mònica, Sala d’Actes.

AUTORETRATS
El festival encarrega a cada autor la realització d’una obra original amb el tema comú de l’autoretrat. Aquestes peces de nova creació, a més de presentar-se com a complement destacat en les seves respectives projeccions monogràfiques, s’estrenen conjuntament en una sessió especial amb COL·LOQUI, amb la presència dels autors JUAN BUFILL, KÒNIC THTR i LYDIA ZIMMERMANN i dels crítics que redacten els articles sobre ells per al catàleg del festival. La sessió es dedica a la presentació dels autors i dels seus autoretrats, amb diàleg obert al públic. Durada aproximada: 90 minuts.
LLOC: Arts Santa Mònica, Sala d’Actes.
Els autoretrats de totes les edicions del festival també es poden visionar dins de la secció REFLUX de vídeo a la carta.

INFLUX
En aquesta secció es promouen les relacions del vídeo amb altres disciplines artístiques. Com a acte inaugural presentem l‘actuació de PERE FAURA & IÑAKI ÁLVAREZ amb el seu espectacle Diari d’accions. Durada aproximada de 60 minuts.
LLOC: Arts Santa Mònica, Claustre.

FLUX VIDEOCAPSA
Videoinstal·lació col·lectiva on s’experimenta amb formats alternatius de presentació de les obres videogràfiques, integrada per deu vídeos inèdits dels autors ALBERT ALCOZ, PIERRE BASTIEN, JUAN GAMERO, JOAN LEANDRE, XMARX, ALBERT MERINO, VICTORIA EUGENIA MORA, JESÚS RAMOS, NUNO REBELO i ANA RODRÍGUEZ LEÓN.
Cada vídeo està col·locat dins d’una petita capsa, fixada damunt un suport. Per veure el vídeo, l’espectador/a ha d’obrir la capsa i posar-se els auriculars. El vídeo es mostra en loop en una petita pantalla LCD, en pla horitzontal. Tenint en compte el conjunt de la instal·lació i la situació de l’espectador/a, els vídeos tenen una durada aproximada de 5 minuts, a fi que en menys d’una hora es puguin veure les deu obres.
LLOC: Arts Santa Mònica, Espai Balcó.

FLUX MUT
The Perception of Doors, videoinstal·lació silenciosa encarregada pel festival a EUGENI BONET.
LLOC: Arts Santa Mònica, Espai Balcó.

REFLUX
Servei de vídeo a la carta amb la finalitat de poder visionar íntegrament l’obra dels autors JUAN BUFILL, KÒNIC THTR i LYDIA ZIMMERMANN, i la totalitat dels AUTORETRATS realitzats en totes les edicions del festival des del 2005 al 2014.
LLOC: Arts Santa Mònica, Espai Balcó.

FLUX CLUB
Sessions periòdiques quinzenals, amb projeccions i videoperformances, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies dedicats estrictament al festival. Estan complementades amb col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. La intenció és poder acollir altres tipus de sessions, ja no necessàriament monogràfiques, obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a la ciutat: sessions col·lectives dedicades a autors emergents, a videopoesia o videodansa, a estudiants d’imatge, a videoperformances de petit format, etc. És a dir, crear un club de vídeo que, amb la màxima flexibilitat, reflecteixi la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat i en sigui una plataforma de difusió. Aquest any les sessions s’han perllongat des de febrer a novembre.
LLOC: Antic Teatre.

CATÀLEG + DVD
El catàleg recull informació del festival i de tots els participants. Inclou també tres articles de nova redacció sobre l’obra dels autors, encarregats als crítics Isaac Monclús, Bàrbara Raubert i Juan Bufill. Els autoretrats es recullen en un DVD que es publica conjuntament amb el catàleg del festival.

 

 


descarregar postal

clip promocional

organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny i web Xavi Casadesús
premsa PAT Comunicaciones
gravació vídeo Eduardo Muñoz
tècnic so Gat
assistents Cèlia Zamora i Anna Fernández

agraïments Semolinika Tomic, Imma Romero, Conxita Oliver, Manel Guerrero, els equips humans de l’Antic Teatre i Arts Santa Mònica, Xavi Casadesús i Núria Antentas

.info@fluxfestival.org.


HABITUAL VIDEO TEAM
Equip videogràfic format des del 1991 per Josep M. Jordana i Lis Costa, constituït en associació el 2005. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació.
Una branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. Disposa d’un arxiu videogràfic de més de 1.000 gravacions. Ha portat a terme videoaccions, participa en espectacles audiovisuals i té diversos vídeos editats. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual en un arxiu videogràfic on line d’accés públic i gratuït.
Una altra branca de les seves activitats és l’organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX, les mostres sobre videopoesia catalana i el festival d’arts escèniques audiovisuals INFLUX.
Ha publicat els catàlegs del festival FLUX del 2005 al 2012, acompanyats dels corresponents dvds Autoretrats. També ha publicat, en col·laboració amb propost.org, el dvd recull de poesia experimental PEVB. Poesia en viu a Barcelona 1991-2003 (2004) i el dvd triple Proposta 2000-2004. Festival internacional de poesies + polipoesies (2006).

.www.habitualvideoteam.org.
.www.summa-hvt.org.
.www.influxfestival.org.

 

flux 2000–2004 __ flux 2005 __ flux 2007 __ flux 2008 __ flux 2009 __ flux 2010 __ flux 2011 __ flux 2012 __ flux 2013 __