Sisena edició del festival de vídeo d’autor FLUX, caracteritzat des dels seus inicis per focalitzar el protagonisme en els autors que treballen en el camp del vídeo de creació (videoart, documental de creació, videoinstal·lacions, etc.).
Aquest any els autors centrals del festival són IÑAKI ÁLVAREZ, JUAN GAMERO i ALBERT MERINO, amb PROJECCIONS MONOGRÀFIQUES, COL·LOQUIS amb els autors i l’estrena dels seus AUTORETRATS, obres inèdites encàrrec del festival.
A més, presentem la videoinstal·lació col·lectiva FLUX VideoCapsa, on s’experimenta amb formats alternatius de presentació de les obres videogràfiques, integrada per deu vídeos inèdits dels autors ADOLF ALCAÑIZ, GLÒRIA BASTÉ, HARMONIA CARMONA, LLUÍS ESCARTÍN, XAVI HURTADO, ART LARSON, FRANCESCA LLOPIS, JORDI MITJÀ, MAITE NINOU & XAVIER MANUBENS, i LLORENÇ SOLER.
I com a acte inaugural comptem amb l’actuació de xmarx, amb el seu espectacle audiovisual “DIRECT TO VIDEO”.
Tots aquests actes tenen lloc a ARTS SANTA MÒNICA de Barcelona.
També continuem el camí encetat en l’edició anterior amb l’ampliació de la secció FLUX CLUB, un club de vídeo que, amb una periodicitat quinzenal i amb la màxima flexibilitat, pretenem que reflecteixi la vitalitat del vídeo de creació a la nostra ciutat. Les sessions del FLUX CLUB han tingut lloc a l’ANTIC TEATRE de Barcelona des de febrer a novembre del 2011.

____________________

L’objectiu del festival en aquesta sisena edició és continuar oferint una sèrie de sessions dedicades als autors de vídeo vinculats a la ciutat de Barcelona, que treballen en tot allò que es pot anomenar vídeo de creació.
FLUX centra el protagonisme en els autors de vídeo i ofereix un espai perquè puguin donar a conèixer la seva feina. És per això que es planteja en sessions monogràfiques, amb la finalitat de mostrar una selecció representativa de l’evolució de l’obra de cada autor. D’aquesta manera es pretén obtenir una bona visió de conjunt, cosa difícil d’aconseguir en festivals i mostres col·lectives, que compleixen una missió divulgativa, però que només permeten un coneixement fragmentat, parcial i generalment descontextualitzat de l’obra.
Aquesta potenciació del coneixement dels autors s’intenta portar a terme de diferents maneres, entre altres, promovent la producció videogràfica i la documentació sobre els autors.

PROJECCIONS MONOGRÀFIQUES
Aquest any el festival s’articula al voltant d’un total de 3 autors, un per vetllada, que mostren la seva obra en una projecció monogràfica retrospectiva. Hem convidat IÑAKI ÁLVAREZ, JUAN GAMERO i ALBERT MERINO, autors amb trajectòries ben diverses, que s’endinsen amb una mirada pròpia en els camps de l’art, la videocreació, la videoinstal·lació, la videoperformance, el documentalisme o l’experimentació audiovisual. Amb presentació a càrrec dels autors. La durada aproximada de cada sessió és de 90 minuts. LLOC: Arts Santa Mònica, Sala d’Actes.

AUTORETRATS
El festival encarrega a cada autor la realització d’una obra original amb el tema comú de l’autoretrat. Aquestes peces de nova creació, a més de presentar-se com a complement destacat en les seves respectives projeccions monogràfiques, s’estrenen conjuntament en una sessió especial amb COL·LOQUI el primer dia del festival, amb la presència dels autors IÑAKI ÁLVAREZ, JUAN GAMERO i ALBERT MERINO i dels crítics que redacten els articles sobre ells per al catàleg del festival. Durada aproximada: 90 minuts. LLOC: Arts Santa Mònica, Sala d’Actes.
Els autoretrats de totes les edicions del festival també es poden visionar dins de la secció REFLUX de vídeo a la carta.

INFLUX
En aquesta secció es promouen les relacions del vídeo amb altres disciplines artístiques. Com a acte inaugural presentem l‘actuació de xmarx, amb el seu espectacle audiovisual “Direct to video” de videocollage i manipulació sonora. Durada aproximada: 45 minuts. LLOC: Arts Santa Mònica, Sala d’Actes.

REFLUX
Servei de vídeo a la carta amb la finalitat de poder visionar íntegrament l’obra dels autors IÑAKI ÁLVAREZ, JUAN GAMERO i ALBERT MERINO, i la totalitat dels AUTORETRATS realitzats en totes les edicions del festival des del 2005 al 2011.  LLOC: Arts Santa Mònica, Espai Balcó.

FLUX VIDEOCAPSA
Videoinstal·lació col·lectiva on s’experimenta amb formats alternatius de presentació de les obres videogràfiques, integrada per deu vídeos inèdits dels autors ADOLF ALCAÑIZ, GLÒRIA BASTÉ, HARMONIA CARMONA, LLUÍS ESCARTÍN, XAVI HURTADO, ART LARSON, FRANCESCA LLOPIS, JORDI MITJÀ, MAITE NINOU & XAVIER MANUBENS i LLORENÇ SOLER.
Cada vídeo està col·locat dins d’una petita capsa, fixada damunt un suport. Per veure el vídeo, l’espectador/a ha d’obrir la capsa i posar-se els auriculars. El vídeo es mostra en loop en una petita pantalla LCD, en pla horitzontal. Tenint en compte el conjunt de la instal·lació i la situació de l’espectador/a, els vídeos tenen una durada aproximada de 5 minuts, a fi que en menys d’una hora es puguin veure les deu obres. LLOC: Arts Santa Mònica, Espai Balcó.

FLUX CLUB
Sessions periòdiques quinzenals, amb projeccions i videoperformances, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies dedicats estrictament al festival. Estan complementades amb col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. La intenció és poder acollir tot tipus de sessions, ja no necessàriament monogràfiques, obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a la ciutat: sessions col·lectives dedicades a autors emergents, a videopoesia o videodansa, a estudiants d’imatge, a videoperformances de petit format, etc. Es tracta d’un club de vídeo que reflecteix la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat i en vol ser una plataforma de difusió. Aquest any les sessions s’han perllongat des de febrer a novembre. LLOC: Antic Teatre.

CATÀLEG + DVD
El catàleg recull informació del festival i de tots els participants. Inclou també tres articles de nova redacció sobre l’obra dels autors, encarregats als crítics Joana Hurtado Matheu, José Ramón Alcalá i Saturio Alonso. Els autoretrats es recullen en un DVD que es publica conjuntament amb el catàleg del festival.

HABITUAL VIDEO TEAM
Equip videogràfic format des del 1991 per Josep M. Jordana i Lis Costa. Una branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. Col·labora amb freqüència amb la discogràfica independent barcelonesa G3G Records i amb propost.org, entitat independent dedicada a les pràctiques poètiques contemporànies. Disposa d’un arxiu de més de 1.200 gravacions. Ha portat a terme videoaccions, participa en espectacles audiovisuals i té diversos vídeos editats.
Una altra branca de les seves activitats és la programació de festivals, cicles i mostres de vídeo, com VIDEOPOESIA CATALANA, FLUX cicle de vídeo d’autor, FLUX festival de vídeo d’autor, etc.
Ha publicat els catàlegs de FLUX 2005, 2007, 2008 i 2010 acompanyats dels corresponents dvds Autoretrats (de 48, 42, 27 i 45 min, respectivament). També ha publicat, en col·laboració amb propost.org, el dvd recull de poesia experimental PEVB. Poesia en viu a Barcelona 1991-2003 (2004 / documental / 60 min) i el dvd triple Proposta 2000-2004. Festival internacional de poesies + polipoesies (2006 / documental / 500 min).

 

____________________

organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny i web Xavi Casadesús
premsa PAT Comunicaciones
tècnic so Marc Ases
gravació vídeo Manel Pons
assistents Jaime Morales, Bernat Colomer

agraïments Semolinika Tomic, Vicenç Altaió, Manel Guerrero, Núria Antentas, Xavi Casadesús

.info@fluxfestival.org.

 

 

flux 2000_2004 __ flux 2005 __ flux 2007 __ flux 2008 __ flux 2009 __ flux 2010 __