Barcelona, 1956. Artista multidisciplinari conegut pels seus experiments amb el silenci. Des del 2008, Tres orienta el seu treball cap a la recerca d’una forma més conceptual i menys experiencial d’apropar-se al silenci. Aquest canvi de direcció obeeix principalment a l’interès per considerar certs aspectes negatius d’aquest fenomen que havien quedat inexplorats, especialment aquells de l’àmbit de la política i la comunicació.
Actualment està comissariant el cicle d’exposicions “So implícit” per a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró de Barcelona.

.elsilencio.com.

SHOOT
2010. DOBLE PROJECCIÓ EN LOOP
Videoinstal·lació silenciosa encàrrec del festival. Per veure-la, cal posar-se uns taps a les orelles per esmorteir el so exterior.

Interessat a destruir metafòricament certes formes de silenci negatives o indesitjables, Tres ha estat realitzant durant els últims dos anys la seva acció extrema de títol, Maldito silencio, en la qual dispara repetidament una pistola de fogueig davant del públic. En aquesta acció, sempre realitzada en espais interiors, el poder aclaparador i la violència del so dels trets executats en una foscor parcial amb un senzill moviment del dit índex, contrasta dramàticament amb el fons de silenci que els trets intenten destruir.

Shoot és el resultat (en versió silenciosa) de la investigació sonora portada a terme per Tres amb la pistola, en dos laboratoris d’acústica experimentals de característiques físiques diametralment oposades: la cambra anecoica, on no existeix reflexió de so i la seva durada és la mínima existent, i la sala reverberant, que per la seva arquitectura aporta una important amplificació i en la qual la durada d’un so impulsional és de dotze segons. La detallada descripció visual dels dos espais i la visió dels esclats converteixen el so fisic en silenci sonor.

Actor Jacobo J. Zoe. Càmera i edició vídeo Josep M. Jordana. Agraïments especials a Pere Artís Gabarró del Laboratori d’acústica de l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura de La Salle.

Amb la col·laboració d'Alex Posada i