:: FLUX 2007 . Festival de vídeo d'autor    inici flux programa projeccions monogràfiques influx
      festival   antecedents

L’objectiu del festival en aquesta segona edició és continuar oferint una sèrie de sessions dedicades als autors de vídeo vinculats a la ciutat de Barcelona, que treballen en tot allò que es pot anomenar vídeo de creació, experimental, independent, videoart, documental de creació, videoinstal·lacions, etc.

FLUX centra el protagonisme en els autors de vídeo i ofereix un espai perquè puguin donar a conèixer la seva feina. És per això que es planteja en sessions monogràfiques, amb la finalitat de mostrar una selecció representativa de l’evolució de l’obra de cada autor. D’aquesta manera es pretén obtenir una bona visió de conjunt, cosa difícil d’aconseguir en festivals i mostres col·lectives, que compleixen una missió divulgativa,
però que només permeten un coneixement fragmentat, parcial i generalment descontextualitzat de l’obra.

Aquesta potenciació del coneixement dels autors s’intenta portar a terme de diferents maneres, entre altres, promovent la producció videogràfica i la documentació sobre els autors, com es desprèn del que es detalla a continuació.

 

 

PROJECCIONS monogràfiques

El festival dura tres dies i s’articula al voltant d’un total de 6 autors, dos per vetllada, que mostren la seva obra en una projecció monogràfica retrospectiva.

Hem seleccionat un ventall d’autors pertanyents a diferents generacions i de trajectòries ben diverses. Autors com Llorenç Soler, Maite Ninou & Xavier Manubens, Xavi Hurtado, Francesca Llopis, Lluís Escartín i Dionís Escorsa, que s’endinsen amb una mirada pròpia en els camps de la videocreació, la videoinstal·lació, el documentalisme o l’experimentació audiovisual.

El festival ha fet l’encàrrec a cada autor de la realització d’una obra original amb el tema comú de l'autoretrat. Aquestes peces de nova creació s’estrenen com a complement destacat en les seves respectives projeccions. La durada total aproximada de cada projecció és de 75 minuts i té lloc a l’Auditori.

 

 

 

 

 

   

FIRA FLUX

Es tracta d’una fira amb 6 estands, un per a cada realitzador, on els autors es troben en directa relació amb el públic interessat. Cada autor hi té exposada la seva obra, els seus vídeos, dvds, cd-roms, etc. i és un lloc de diàleg amb els visitants. Això substitueix, creiem que d’una manera més íntima i efectiva, els tradicionals col·loquis amb el públic. L’estand inclou un servei de vídeo a la carta on es poden visionar tant les peces seleccionades per a la projecció com la resta de l’obra dels realitzadors. Funciona a l’espai Col·lecció de forma paral·lela als actes de l’Auditori.

REFLUX

Aquesta secció té la intenció de mantenir actualitzat el coneixement de l’obra dels autors que han anat participant en edicions anteriors del festival. Per això, s’ofereix un servei de vídeo a la carta de l’obra dels autors de FLUX 2005: Julián Álvarez, Eugeni Bonet, Joan Pueyo, Jacobo Sucari, Jordi Teixidó i Toni Serra, així com també un servei de vídeo a la carta dels autors del 2007, que reforça l’oferta de la secció FIRAFLUX. A més, hi ha una projecció contínua dels autoretrats elaborats pels autors de FLUX 2005 i de FLUX 2007 per encàrrec del festival. Té lloc a la Mediateca, en paral·lel als actes de l’Auditori.

 

  
   
INFLUX

Amb la finalitat de promoure les relacions del vídeo amb altres arts, cada dia hi ha una actuació en directe, on la presència del vídeo es combina amb altres disciplines artístiques com la música o la poesia. Hi actuen Shuco (música, vídeo), Pierre Bastien (música, escultures sonores cinètiques, vídeo) i Lydia Lunch + Marc Viaplana (spoken word, música, vídeo). La durada aproximada de cada actuació és de 30 minuts, també a l’Auditori.

CATÀLEG + DVD

El catàleg recull informació del festival i de tots els participants. Inclou també 6 articles de nova redacció sobre l’obra dels autors, encarregats a Carles Hac Mor, Pilar Parcerisas, Manuel Barrios, Valentín Roma, Nadiel faRré i Odo Becerra Vijidima.

Els autoretrats es recullen en un dvd que es publica conjuntament amb el catàleg.

<<

 
 
FLUX 2007 . Festival de vídeo d'autor
15, 16 i 17 de març 2007

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6 - 08038 Barcelona

 

 


<<
web design KTON Y CIA