11 DE DESEMBRE 2018
A 5 DE GENER 2019

ARTS
SANTA
MÒNICA

flux

projeccions

monogrÀfiques

 
 

FERNANDO BAÑOS-FIDALGO
ANA RODRÍGUEZ LEÓN

ZAVAN FILMS

 

cv

selecció de vídeos
per a projecció

videografia

article de
Miguel Ángel Martín Maestro

 


ZAVAN FILMS

Zavan Films és una productora audiovisual europea, especialitzada en cinema-assaig i documental polític, que fins a la data s'ha enquadrat dins del corrent del found footage. Els seus plantejaments basculen entre la reflexió política i un cert lirisme sociourbà, que s'allunya del cinema d'entreteniment comercial per oferir una experiència realment transgressora. En aquesta línia les seves pel·lícules han estat definides com a "cinema de no evasió". Els seus treballs han tingut una important projecció internacional, amb presència en un gran nombre de festivals de cinema, i se n'ha destacat en repetides ocasions la cuidada, laboriosa i arriscada tasca de muntatge, realitzada generalment a partir de material d'arxiu, i que presta una especial atenció als ritmes emocionals, fins i tot en les construccions més conceptuals.

La productora aposta per una forma d'entendre el cinema des de la independència, el compromís social i la llibertat creativa, eliminant el protagonisme social que habitualment es concedeix a la figura de l'autor.

Alguns dels eixos centrals del seu treball són la reflexió sobre qüestions polítiques (democràcia, Estat, Nació, Poble...), d'identitat social (religiosa, nacional, comercial...) i de drets humans; sobre el temps (cronos versus Kairos, cicles de la vida, de l'any, o del dia, relacions entre l'espai i el temps...). També mostra un interès sobre les tendències audiovisuals contemporànies i sobre la desconstrucció de la realitat mediàtica que s'imposa a través dels missatges televisius i publicitaris. Tot això sense perdre de vista l'interès per la vida quotidiana i per l'essència de la realitat.

.www.zavanfilms.com.

 

 

 

edicions anteriors: __ 2000-2004 __ 2005 __ 2007 __ 2008 __ 2009 __ 2010 __ 2011 __ 2012 __ 2013 __ 2014 __ 2015 __ 2016 __2017 __

 

À